Kullanıcı Sözleşmesi

Anasayfa

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1- TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Sözleşme”), merkezi Saray Mahallesi Sanayi Cad. B Blok No:54 İç Kapı No: 6 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim 6191170874 vergi numaralı META Mobilite Enerji A.Ş. (“Q CHARGE”) ile kullanıcı (“KULLANICI”) arasında
hüküm ifade edecektir. İşbu Sözleşme, Q CHARGE Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağı Q CHARGE İstasyonları") ve Q CHARGE mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) kullanım koşullarını düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme’de, Q CHARGE ve Kullanıcı birlikte "TARAFLAR", ayrı ayrı "TARAF" olarak anılacaktır.

2- KONU VE KAPSAM

Q CHARGE, Q CHARGE İstasyonları’nda gerçekleştirilen elektrikli araç şarj hizmetlerini sunmak için yetkilendirilmiş bir elektrikli araç şarj ağı işletmecisidir. İşbu Sözleşme, Mobil Uygulama üzerinden sunulan elektrikli araç şarj hizmetleri ve diğer bağlı hizmetlere (“Hizmetler”) ilişkin koşulları ve Mobil Uygulama kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme’nin, Mobil Uygulama kullanılmaya
başlanmadan önce Mobil Uygulama’yı ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan KULLANICI tarafından dikkatle okunması gerekmektedir.

3- KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler’den yararlanmak için öncelikle KULLANICI tarafından Uygulama üzerinden hesap (“Hesap”) açılması gerekmektedir. Hesap açılışı sonrasında Hizmetler’in kullanımı için Q CHARGE,
KULLANICI’nın doğrulanması için gerekli kimlik ve iletişim bilgilerini (“Kişisel Bilgiler”) talep edecektir. KULLANICI, bu doğrulamayı gerçekleştirmeden Hizmetler’i kullanmasının mümkün olmayacağını kabul eder. KULLANICI, bu kapsamda verdiği tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın kimlik bilgilerini yanlış̧ doldurarak sisteme kaydolduğunun Q CHARGE tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, KULLANICI’nın Hizmetler’e erişimi engellenebilir ve/veya Hesap kapatılabilir.

3.2 KULLANICI, Hesap oluştururken kredi kartı yahut varsa Uygulama’da Q CHARGE tarafından kabul edilmiş̧ başka bir geçerli ödeme yöntemini eklemeyi taahhüt eder. KULLANICI, Uygulama kapsamında kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş̧ bir ödeme aracı eklemesi veya geçerlilik süresi dolmuş bir ödeme yöntemini kullanmak istemesi halinde, Hizmetler’e erişemeyeceğini kabul eder.

3.3 KULLANICI, şarj işlemlerini Q CHARGE İstasyonları üzerinde, Mobil Uygulama’da veya Web Sitesi’nde yazılmış talimatlara uygun bir şekilde gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu ve aksi takdirde Q CHARGE’ın zararına yol açabileceğini bildiğini beyan eder.

3.4 KULLANICI, şarj işlemini, Hizmetler’in alındığı lokasyonda belirlenen alanlarda ve ilgili alanlar için belirlenmiş özel kurallara uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

3.5 KULLANICI, Q CHARGE tarafından gönderilen faturaların hatalı şekilde düzenlendiğini düşünürse faturalarda yer alan ücretler veya işlemler hakkında Q CHARGE Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçerek bilgi alabilecektir.

3.6 KULLANICI; Kişisel Bilgiler’de değişiklik olması durumunda, değişiklik sonrası en kısa süre içinde Mobil Uygulama üzerinden ilgili bilgileri güncellemekle yükümlüdür. Bilgilerin zamanında güncellenmemesi durumunda tüm sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

3.7 KULLANICI, Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. KULLANICI, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetler’e erişmesi halinde veya Hizmetler’i kullanması durumunda mobil ağ̆ verilerinin kullanılacağının farkındadır ve bunu kabul eder. KULLANICI, Hizmetler’in kullanımı için gerekli olan Mobil Uygulama’nın güncel versiyonunu yüklü olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Q CHARGE, Hizmetler’in ve Hizmetler’in herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve/veya cihazla çalışacağını garanti etmez ve Mobil Uygulama’ya kesintisiz erişim taahhüdü vermez. KULLANICI, Hizmetler’de internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebileceğinin farkında olup işbu bu durumu en baştan kabul eder.

3.8 KULLANICI, tek bir kullanıcı olup burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. KULLANICI, Q CHARGE’a ait şarj ünitesini (“Şarj Ünitesi”) etkinleştirdiğinde, bu Şarj Ünitesi’ni yalnızca kendisinin kullanacağını taahhüt eder. KULLANICI, etkinleştirdiği bir Şarj Ünitesi’ni hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanımına vermeyeceğini taahhüt eder. Böyle bir durumdan şüphelenilmesi halinde Q CHARGE ilgili Hesap’ı derhal askıya alabilecektir. KULLANICI tarafından üçüncü kişilere kullandırılan Şarj Ünitesi ve buna bağlı olarak oluşan diğer tüm zararlardan KULLANICI, üçüncü kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

3.9 KULLANICI, anlık koşullara bağlı olarak Şarj Ünitesi’nin günün 24 saati, haftanın 7 günü̈ ve yılın 365 günü̈ boyunca hazır bulunmayabileceğini kabul etmektedir. Toplam Şarj Ünite sayısı sınırlıdır ve Q CHARGE tarafından Şarj Ünitesi’nin uygunluğu asla garanti edilmemektedir.

3.10 KULLANICI’nın Q CHARGE sistemlerini hileli şekilde kullanarak kendisine bir fayda sağlaması ve bu durumun Q CHARGE tarafından herhangi bir yolla tespit edilmesi halinde Q CHARGE öncesinde haber verme yükümlülüğü olmaksızın Hesap’ı kapatabilir veya KULLANICI’nın Hizmetler’e erişimini sınırlandırabilir.

3.11 KULLANICI, Hizmetler’i sadece ve sadece yasal amaçlarla kullanacağını taahhüt etmektedir. Böyle bir şüphe oluşması halinde Q CHARGE, haber verme yükümlülüğü olmaksızın Hesap’ı kapatabilir ve/veya KULLANICI’ya Hizmetler’i sunmaya devam etmekten imtina edebilir.

3.12 KULLANICI; Q CHARGE İstasyonları’nı, Q CHARGE İstasyonları’nın herhangi bir parçasını ya da Q CHARGE’ın herhangi bir ekipmanını sökmemeli, zarar vermemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Q CHARGE İstasyonları üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımı KULLANICI’ya Q CHARGE’ın ticaret unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını Q CHARGE’ın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

3.13 Aşağıdakiler kesinlikle yasak olup KULLANICI tarafından aykırı bir eylem ya da işlem yapılması halinde KULLANICI, Q CHARGE’ın doğacak tüm zararlarından sorumlu olacaktır:

I. ​Hizmetler’in herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma, yok etme ve buna benzer şeyler;
II. Q CHARGE tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetler’i kötüye kullanma ve buna benzer şeyler;
III. Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçünün ötesinde Hizmetler’i kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma ve buna benzer şeyler;
IV. Hizmetler’in herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme ve buna benzer şeyler;
V. Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma ve buna benzer şeyler;
VI. Hizmetler’e, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi buna benzer şeyler.

3.14 Taraflar, Q CHARGE İstasyonları’nın ve burada yer alan herhangi bir Q CHARGE ekipmanının, her zaman, Q CHARGE’ın özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Q CHARGE İstasyonları, KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz.

4- TAZMİNAT VE KULLANICI’NIN SORUMLULUĞU

4.1 Bu maddeye aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI'ya aittir. İşbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Q CHARGE Mobil Uygulaması’nda bildirilen yönlendirme uymaması nedeniyle, Q CHARGE tarafından geçici veya sürekli olarak Kullanıcı'nın Mobil Uygulama’dan yararlanması engellenebilir ve/veya kullanımı iptal edilebilir.

4.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Q CHARGE 'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Q CHARGE, Kullanıcı’nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/ adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.

4.3 KULLANICI'nın temerrüde düşmesi halinde, KULLANICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Q CHARGE’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.4 KULLANICI, kullanım öncesinde, esnasında veya sonrasında Q CHARGE’a, Şarj İstasyonu’nun bulunduğu yer sahibine veya 3. kişilere verdiği tüm zararları derhal ve nakden tazmin etmekle yükümlüdür.

4.5 Acil durumlar haricinde KULLANICI acil durum butonuna basmayacağını aksi takdirde Q CHARGE’ın Hizmetler’in diğer kullanıcılara sunulamaması ve sair sebeplerden doğan tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmekle yükümlüdür.

5- HİZMET BEDELİ TAHSİL ETME POLİTİKASI VE ÖDEME

5.1 KULLANICI’nın ödeme yöntemi Q CHARGE tarafından kabul edilmiş ise, şarj işleminin tamamlanması akabinde yapılan kullanıma karşılık gelen tutar (“Hizmet Bedeli”) KULLANICI’nın ödeme aracından tahsil edilecektir. KULLANICI’nın ödeme aracının kabul edilmemesi yahut bedelin herhangi bir sebeple ilgili ödeme aracı aracılığıyla tahsil edilememesi halinde KULLANICI ilgili borcu ödeyene kadar Q CHARGE tarafından sunulan Hizmetler’den faydalanamayacaktır.

5.2 KULLANICI, güncel Hizmet Bedeli ve detaylarını Mobil Uygulama üzerinden görüntüleyebilecektir. Q CHARGE, Hizmet Bedeli tahsil etme politikasını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde belirlemektedir. Q CHARGE, zaman zaman ön bildirimde bulunmaksızın Hizmet Bedeli’nde değişiklikler yapabilir.

5.3 Q CHARGE, Hizmet Bedeli’ne ilişkin olarak KULLANICI adına fatura düzenler. Söz konusu faturalar KULLANICI’nın e-posta adresine gönderilmektedir.

5.4 Q CHARGE, kendi takdirinde olmak üzere Hizmetler’e Elektrikli Araç Şarj Ünitesi rezervasyonu hizmetini de dahil edebilecektir. Rezervasyon hizmetinin Hizmetler kapsamına alınması halinde uygulanacak ilgili tarife Mobil Uygulama üzerinden KULLANICI’nın erişimine sunulacaktır. KULLANICI tarafından rezervasyonun iptal edilecek olması halinde iptal işlemi “Profilim” sekmesinde yer alan “Fiyatlandırma Politikası” bölümünde belirtilen süreye uygun şekilde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde KULLANICI Q CHARGE’a, tarifede belirlenmiş rezervasyon bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KULLANICI’nın, Q CHARGE'ın sunduğu veya ilerde sunacağı diğer hizmetlerden yararlanması durumunda Mobil Uygulama üzerinden açıklanan bedeller faturalara yansıtılır.

5.5 KULLANICI’nın şarj işlemini tamamlaması akabinde Şarj Ünitesi ile aracı arasındaki bağlantıyı Mobil Uygulama’daki yönergelere uygun şekilde derhal sonlandıracak ve ilgili park alanını derhal tahliye edecektir. Şarj işleminin tamamlanması itibarıyla 15 dakikalık sürenin geçmesine rağmen KULLANICI tarafından şarj bağlantısının sonlandırılmaması ve şarj için tahsis edilen park alanının işgal edilmeye devam edilmesi halinde, KULLANICI’dan Hizmet Bedeli’ne ek olarak Mobil Uygulama’da belirtilen tutarda blokaj bedeli de tahsil edilecektir.

5.6 KULLANICI şarj işlemlerine dair tüm bedelleri derhal ödemekle yükümlüdür. KULLANICI’nın ödeme aracından herhangi bir sebeple ödeme alınamaması halinde borçlu olduğu tutar ödenene kadar Hizmetler’e erişimi engellenebilecektir. Kullanıcı bu durumda Hizmetler’den yararlanamadığı için herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.7 KULLANICI’nın Kişisel Bilgiler’ini ya da ödeme aracına ilişkin bilgileri kısmen veya tamamen başka birine vermesi durumunda KULLANICI, o kişinin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin de bedelini ödemekle yükümlüdür.

6- MOBİL UYGULAMA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

6.1 Q CHARGE taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Q CHARGE’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Q CHARGE, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacaktır. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Q CHARGE'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Q CHARGE sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

6.2 Mobil Uygulama’nın belirli yerlerinde farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu kural ve yükümlülüklere tabi KULLANICI ilgili kural ve yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır. KULLANICI, Hizmetler’den faydalanmaya başladığı andan itibaren bu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşme’nin kendisi hakkında hüküm ve ifade edeceğini kabul eder.

6.3 KULLANICI, Hizmetler’den yararlanırken, Q CHARGE’ın sunduğu Hizmetler ile ilgili olarak Mobil Uygulama üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlerin Hizmetler’in sunulmasına etki edebileceğini bildiğini ve bu kapsamda Hizmetler kapsamında meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’de yer almadığından bahisle ilgili duyuru ve bildirimlerin kendisine uygulanmayacağını iddia edemez.

6.4 KULLANICI, Mobil Uygulama üzerinden Q CHARGE istasyonlarının yerleri, çalışma saatleri, ücretleri ve Hizmetler’in kullanımı hakkında bilgi alabilir, şarj işlemi başlatabilir/sonlandırabilir ve Q CHARGE tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilirler.

6.5 KULLANICI, ayrıca, işlenen kişisel verilerine ilişkin metinlere Mobil Uygulama’da yer alan “Profilim” sekmesi içerisinde yer alan “Yasal Yükümlülükler” bölümünden ulaşabilir.

6.6 KULLANICI’nın Hesap’ı iptal etme ve Hesap silme işlemi, KULLANICI tarafından yapılamaz. Hesap’ını iptal etmek ve/veya Hesap’ını silmek isteyen KULLANICI, Q CHARGE müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek zorundadır. Q CHARGE’ın KULLANICI’nın talebi üzerine Hesap’ı iptal etmesi ve/veya silmesi halinde KULLANICI'nın Mobil Uygulama’ya giriş yetkisi iptal edilecek olup KULLANICI bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Hesap silinmesi/Hesap iptali işlemleri bakımından Q CHARGE’ın ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

7- FİKRİ MÜLKİYET

7.1 Mobil Uygulama’da yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, animasyon, görsel ve bilgisayar kodunun ("İçerik") mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Q CHARGE’a veya ilgili malzemelerin lisansını veren üçüncü şahıslara aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır.

7.2 Bu Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, Mobil Uygulama’nın hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik Q CHARGE’ın önceden açık onayı olmadan mirroring de dahil olmak üzere kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu mobil uygulama veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

7.3 Mobil Uygulama’dan indirilmek üzere sağlanan Q CHARGE Hizmetleri hakkındaki tüm bilgiler; söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırılamaz, sadece kendi şahsi, ticari olmayan bilgilenme amacıyla kullanılabilir ve bu bilgiyi kopyalanamaz veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlanamaz, söz konusu bilgide değişiklik yapılamaz. Mobil Uygulama’dan herhangi bir İçerik indirilmesi dolayısıyla, indirilen unsura ilişkin herhangi bir hak, çıkar veya menfaat edinilemez. Q CHARGE, bu Mobil Uygulama’dan indirilebilecek her türlü İçeriğin fikri mülkiyet haklarını tamamen saklı tutar.

8- SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

8.1 Q CHARGE’ın Hizmetler’in uygulanması sırasında meydana gelebilecek tüm zararlar kapsamında doğacak olan sorumluluğu KULLANICI’nın her bir şarj işlemi karşılığında ödeyeceği Hizmet Bedeli ile sınırlıdır.

8.2 Herhangi bir zamanda ve KULLANICI’nın rızası dışında, Q CHARGE, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, KULLANICI’nın Hizmetler’e erişimini kısıtlayabilir, tamamen engelleyebilir ya da Hizmetler’i sonlandırabilir. Ayrıca ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili otoritelerin aldığı kararlar uyarınca Hizmetler’in veya bir kısmına erişimin yasaklandığı veya askıya alındığı zamanlarda KULLANICI Hizmetler’e erişiminin mümkün olmadığını, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili otoritelerin aldığı kararlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

9- DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
KULLANICI işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlüklerini Q CHARGE’ın yazılı onayı olmaksızın kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Q CHARGE, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen serbestçe üçüncü kişilere devredebilir.

10- FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK
İlgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11- FESİH
Taraflar işbu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin feshi halinde Tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, Q CHARGE tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Ancak KULLANICI; kendisi tarafından işbu Sözleşme’yi sona erdirmeye kadar geçen sürede yapılan kullanımlar karşılığında ilgili bedelin Q CHARGE tarafından tahsil edileceğini ve yukarıda bahsi geçen diğer zarar ve hasarlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul
eder.

12- TEBLİGAT
KULLANICI Hesap’ı açarken bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak her türlü bildirimin yazılı ve geçerli bir yazılı bildirim olduğunu kabul eder. KULLANICI’nın söz konusu elektronik posta adresini kullanmayı değiştirmek istemesi halinde bu durumu Q CHARGE’a 7 (yedi) gün içerisinde bildirir. Aksi takdirde, mevcut elektronik posta adresine yapılan tüm bildirimler gönderildiği tarih itibarıyla okunmuş sayılacaktır.

13- YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile KULLANICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

14- YÜRÜRLÜK TARİHİ
Sözleşme’nin KULLANICI tarafından onaylanması durumunda onay tarihi itibarıyla yürürlüğe girer ve KULLANICI bu tarih itibarıyla işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Yol Arkadaşınız: Q Charge Mobil Uygulaması 

Q Charge’ın kullanıcı dostu mobil uygulamasını hemen indirip, size en yakın istasyonu hızlıca bulabilir ve sürdürülebilir yolculuğun keyfini çıkarabilirsiniz.

©2022 Q Charge. Tüm hakları saklıdır.